Show simple item record

dc.contributor.author*
dc.date.accessioned2019-03-21T16:37:15Z
dc.date.available2019-03-21T16:37:15Z
dc.date.issued2015-05-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10546/620655
dc.description<p>Created in partnership with Schools of Sanctuary, this resource for 11-16 year olds enables learners to think about why refugees leave their homes, what challenges they face, how welcoming the UK is to those seeking asylum, and our fundamental human rights.</p> <p>Learners can then turn their attention to their own school and the welcome it provides. The aim of the resource is to encourage learners to initiate their school becoming a School of Sanctuary. The structure and content is suitable for all schools, no matter how diverse or homogenous; because when young people feel safe and welcome, they can all thrive and reach their potential.</p> <p>Oxfam is grateful for the support of Postcode Heroes Trust, funded by players of the People's Postcode Lottery, in the development of these materials.</p>en_US
dc.description<p>Crewyd yr adnodd hwn mewn partneriaeth ag Ysgolion Noddfa, ac mae'n galluogi i ddysgwyr feddwl pam fod ffoaduriaid yn gadael eu cartrefi, pa heriau sy'n eu hwynebu, pa mor groesawgar yw'r Deyrnas Unedig i rai sy'n ceisio lloches, a'n hawliau dynol sylfaenol.</p> <p>Gall y myfyrwyr wedyn droi eu sylw at eu hysgol eu hunain a'r croeso y mae'n ei ddarparu. Nod yr adnodd yw annog pobl ifanc i gychwyn ar y broses o ddatblygu'u hysgol i fod yn Ysgol Noddfa. Mae'r strwythur a'r cynnwys yn addas i bob ysgol, waeth ba mor amrywiol neu unffurf ydyw; oherwydd pan fydd myfyrwyr yn teimlo'n ddiogel a'u bod yn cael eu croesawu, gallant oll ffynnu a chyflawni eu potensial.</p>cy
dc.language.isoEnglishen_US
dc.language.isoWelshen_US
dc.publisherOxfam Educationen_US
dc.relation.urlhttps://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/schools-of-sanctuary-learn-about-asylum-seekers-and-refugees-and-improve-your-s-620655
dc.subjectEducation
dc.subjectConflict and disasters
dc.titleSchools of Sanctuary: Learn about asylum seekers and refugees and improve your school's welcomeen_US
dc.titleYsgolion Noddfa: Rhoi Croeso Cynnescy
dc.typeEducation resourceen_US
oxfam.signoff.statusFor public use. Can be shared outside Oxfamen_US
oxfam.subject.keywordDiversityen_US
oxfam.subject.keywordRefugees and migrationen_US
oxfam.subject.keywordSchools of Sanctuaryen_US
oxfam.subject.keywordActivtiesen_US
oxfam.subject.keywordTaking Actionen_US
oxfam.subject.keywordFilm Clipsen_US
refterms.dateFOA2019-03-21T16:37:15Z
oxfam.subject.curriculumCitizenship & PSHEen_US
oxfam.subject.curriculumESDGCen_US
oxfam.subject.agerange11-14en_US
oxfam.subject.agerange14-16en_US
oxfam.subject.agerange16+en_US


Files in this item

Thumbnail
Name:
edu-schools-of-sanctuary-teach ...
Size:
555.6Kb
Format:
PDF
Description:
Teachers' guide
Thumbnail
Name:
edu-schools-of-sanctuary-works ...
Size:
216.0Kb
Format:
PDF
Description:
Workshop plan
Thumbnail
Name:
edu-schools-of-sanctuary-slide ...
Size:
5.912Mb
Format:
Microsoft PowerPoint 2007
Description:
Slideshow
Thumbnail
Name:
edu-schools-of-sanctuary-quote ...
Size:
181.9Kb
Format:
PDF
Description:
Handout 1 - Quotes from asylum ...
Thumbnail
Name:
edu-schools-of-sanctuary-actio ...
Size:
160.3Kb
Format:
PDF
Description:
Youth action guide
Thumbnail
Name:
Cynllun Gweithdy.pdf
Size:
218.8Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
Taflen 1 - dyfyniadau gan geiswyr ...
Size:
208.1Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
Ysgolion Noddfa Canllaw i ...
Size:
449.1Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
Ysgolion Noddfa Cyflwyniad ...
Size:
5.800Mb
Format:
Microsoft PowerPoint 2007

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record